Política de privadesa

Política de privadesa

Agraeixo que estiguis en aquesta pàgina, això significa que les teves dades tìmporten, i vols conèixer-ne el destí i qui les recull.

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política prestas el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcionis a través de la pàgina web https://mireiadeyzaguirre.com/ (d’ara en endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

 • La meva denominació social és: Mireia de Yzaguirre i Maura
 • El meu CIF és 43405481L
 • El meu domicili social és a Carrer Doctor Murillo, 12, 1o-3a- 08172 Sant Cugat del Vallès.
 • Email: mireia@mireiadeyzaguirre.com
 • La meva activitat social és: Sessions del Mètode Corporal Integratiu Diafreo, Sessions dacompanyament emocional amb Essències florals i Cursos d’Integració corporal i de Gestió emocional.

Aquesta Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb aixó manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetllant pel compliment del dret a la privadesa de cadascun dels ususaris del nostre lloc web.

¿QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per aixó, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ensfacilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i correo electrònic, i si compra algun producte necessitant factura, sol.licitarem domicili complet, nom, cognom i DNI o CIF.

Adicionalment, quan visiteu el meu lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel proveïdor d’acces a Internet.

 • PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT DE DADES

Per tractar les vostres dades personals, aplicaré segons l’RGPD els principis següents:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Siempre requeriré el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins especifics que us informaré prèviament de forma clara i comprensible.
 • Principi de minimizació de dades: Solament sol.licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals ja t’he informat prèviament.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podrà comprovar, les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscriptors, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personales i es garanteixi confidencialitat. Heu de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l’acces no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.
 • FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

FINALITAT

Tal i com es recull a la normativa, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb la finalitat exclusiva d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que puc entendre interessants sobre la matèria. Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

En definitiva la FINALITAT és la següent:

 • La venda de formació i serveis sobre el Mètode Corporal Integratiu Diafreo, sobre l’acompanyament emocional amb Essències florals, sobre Cursos d’integració corporal i de Gestió emocional.
 •  La venta de llibres
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
 • Subministrament de continguts al bloc.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privadesa es realitza a través del procediment establert de doble opt in pel que s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposeen en aquest document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal.lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realizarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat demanades les dades ni tampoc cediré a un tercer aquestes dades.

MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de catorze anys, podràs registrar-te a https://mireiadeyzaguirre.com/ sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

¿Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les teves dades personals.

Advertiment: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web per la cual cosa procedirem a denegar la teva sol.licitud en cas de tenir-ne constància.

LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dadess essent requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentimient en el moment que vulguis.

Estaré legitimat per tractar les teves dades per al compliment d’obligacions legals en matèria fiscal, mercantil y comptable, per a la facturació i el suport de la comptabilitat.

CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recollides en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol.licitis eliminarles.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remetis eximint-me de qualsevol tipus de responsabilidad sobre això.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i l’autenticitat de les dades personals facilitades i ha d’aportar la informació completa i correcta als diferents formularis de captació de dades.

 • CUMPLIMIENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.

Has de saber que actualment ens regim pel Reglament Europeu sobre Protecció de Dades, per la qual cosa és la normativa que dono compliment.

Així mateix, Mireia de Yzaguirre i Maura informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol.licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractamdent del seu correo electrònic amb fins comercials a cada moment.

T’informo que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la teva navegació, podran ser emmagatzemades als fitxers de Mireia d’Yzaguirre i Maura i tractades per a la finalitat d’atendre la teva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que subscriguis.

Adicionalment, l’USUARI consenteix el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Mireia de Yzaguirre i Maura.

En cas de no autoritzar el tractament de les teves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, com a USUARI, podràs exercir el teu dret d’oposició al tractament de les teves dades en els termes i condicions previstos més endavant a l’apartat “Exercici de Drets”.

 • MESURES DE SEGURETAT.

Mireia de Yzaguirre i Maura t’informo que tinc implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’actual Reglament General sobre Protecció de Dades.

Així mateix, t’informo que he establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

Igualment, tal com pots comprovar, la web disposa de certificat SSL, per la qual cosa es garanteix la seguretat de les teves dades.

 • EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de https://mireiadeyzaguirre.com/, podran adreçar-se al titular de la mateixa per tal d’exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedir al vostre compte d’usuari directament i modificar les vostres dades o esborrar el vostre compte d’usuari. Qualsevol informació que necessiti emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en comptes de ser esborrada.

L’interessat, en aquest cas, tu, podràs exercitar els teus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a Mireia de Yzaguirre i Maura amb la referència “Protecció de dades”, especificant les teves dades, acreditant la teva identitat i els motius de la teva sol·licitud a la següent adreça:

Mireia de Yzaguirre i Maura

C/Doctor Murillo, 12, 10-3ª

08172 Sant Cugat del Vallès

Una altra forma d’exercitar els drets és a través del correu electrònic, escrivint al següent email: mireia@mireiadeyzaguirre.com

 • LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, en alguna ocasió podré incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això, no garanteixo, ni em faig responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens, tingues en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les meves.

 • MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Mireia de Yzaguirre i Maura  se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su efectiva aplicación. El uso de cualquier servicio en esta página web vinculada a Mireia de Yzaguirre i Maura  después de dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos.

 • RESPONSABLE DEL FICHERO, Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO.

Como información básica, debe saber que el responsable del fichero de datos es Mireia de Yzaguirre i Maura

Como encargados de tratamiento ajenos al citado responsable:

Mireia de Yzaguirre i Maura ha contratado los servicios de Hosting a ARSYS INTERNET S.L.U.. (Identificado con la marca comercial ARSYS), con domicilio social en C/ Chile nº 54, 26007, Logroño (La Rioja), España, inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, en el Tomo 681, Libro 0, Folio 129, Sección 8, Hoja LO-12326, con C.I.F.: B-85294916. Se puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de dicha compañía en el siguiente enlace: https://www.arsys.es/legal.

Los servicios de suscripción por correo electrónico y envío de newsletters a la compañía The Rocket Science Group LLC (Identificada por la marca comercial “Mailchimp”) empresa suscrita al privacy Shield. Para más información, puedes consultar su política de privacidadhttps://mailchimp.com/legal/privacy/

 • SERVICIOS OFRECIDOS POR TERCEROS EN ESTA WEB.

Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de mi actividad, https://mireiadeyzaguirre.com/ utiliza los  siguientes prestadores  bajo sus correspondientes condiciones de privacidad.

 • Hosting: Arsys
 • Plataforma web: WordPress.Org
 • Plantilla para WordPress: aspire pro
 • Servicios de Mensajería y envío de boletines: MailChimp /
 • Captación de Leads: Thrive Leads
 • Plataforma de pago: SendOwl
 • Medios de pago: Paypal
 • Privacidad de fuentes de rastreo utilizadas en este sitio: Google (Analytics)

En https://mireiadeyzaguirre.com/ también se estudian las preferencias de sus usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto para comprender mejor quiénes constituyen nuestra audiencia y qué es lo que necesita. El rastreo de las preferencias de nuestros usuarios también nos ayuda a mostrarle los avisos publicitarios más relevantes.

El usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica, podrá establecer un hiperenlace o dispositivo técnico de enlace (por ejemplo, links o botones) desde su sitio web a https://mireiadeyzaguirre.com/ (el “Hiperenlace“). El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre https://mireiadeyzaguirre.com/  y el propietario del sitio o de la página web en la que se establezca el Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por parte de https://mireiadeyzaguirre.com/ de sus contenidos o servicios. En todo caso, https://mireiadeyzaguirre.com/ se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento cualquier Hiperenlace al Sitio Web.

¿NO DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN DE NOSOTROS O DESEAS REVOCAR TU CONSENTIMIENTO?

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/20023, de 11 de junio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico puede oponerse al uso de su información para fines publicitarios, investigaciones de mercado o desarrollo de encuestas de satisfacción en cualquier momento, así como revocar su consentimiento en cualquier momento (sin efecto retroactivo).

Para ello, deberá enviar un correo electrónico a la dirección mireia@mireiadeyzaguirre.com. Si ha recibido publicidad por correo electrónico, también podrá oponerse desde dicho correo electrónico, pinchando en el enlace incluido en el mismo siguiendo las instrucciones que le serán facilitadas. Otra forma más sencilla sería acceder a su cuenta de usuario y seleccionar las opciones correspondientes.

Por favor, ten en cuenta que nuestros sistemas pueden requerir un lapso de tiempo que en ningún caso superará 48 horas para que su oposición o revocación se hagan efectivas, entendiéndose que durante dicho periodo de tiempo puede seguir recibiendo mensajes.

En relación con la gestión de sus datos asociados a los perfiles sociales de Mireia de Yzaguirre i Maura, el ejercicio del derecho de acceso, dependerá de la funcionalidad de la red social y las posibilidades de acceso a la información de los perfiles de los usuarios. Con relación a los derechos de acceso y rectificación, le recomendamos que solo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control de Mireia de Yzaguirre i Maura.

Además podrá dejar de interactuar, seguir o recibir información de los perfiles sociales de Mireia de Yzaguirre i Maura, eliminar los contenidos que dejen de interesarle o restringir con quien comparte sus conexiones, mediante los mecanismos estipulados en las diferentes redes sociales.

SISTEMAS DE CAPTURA DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD

 • Formularios de suscripción a contenidos: dentro de la web existen varios formularios para activar la suscripción gestionada por MailChimp con la finalidad de enviar campañas de marketing por correo electrónico, gestión de suscripciones y envío de boletines o noticias.
 • Formulario de comentarios: La web incluye un formulario cuya finalidad es comentar los artículos y dar su opinión respetando la libertad de expresión. El usuario podrá publicar comentarios en los post que se publiquen. Los datos personales introducidos en el formulario para insertar estos comentarios serán utilizados exclusivamente para moderarlos y publicarlos, recabando igualmente estos datos que se almacenarán en los servidores de Arsys.
 • Formulario de contacto: Existe un formulario de contacto cuya finalidad es la respuesta de consultas, sugerencias o contacto profesional. En este caso se utilizará la dirección de correo electrónico para responder a las mismas y enviar la información que el usuario requiera a través de la web, estos datos se almacenarán en los servidores de Arsys y MailChimp
 • Cookies: Cuando el usuario se registra o navega en esta web, se almacenan “cookies”, El usuario puede consultar en cualquier momento la política de cookies para ampliar información sobre el uso de cookies y como desactivarlas.
 • Venta de infoproductos (productos digitales): A través de la página web, se pueden adquirir infoproductos, en este caso, se requieren datos del comprador (Nombre, apellido, dirección y e-mail).
 • Sistemas de rastreo utilizadas en este sitio: Google (Analytics), en https://mireiadeyzaguirre.com/ también se estudian las preferencias de sus usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto para comprender mejor quiénes constituyen su audiencia y qué es lo que esta necesita. El rastreo de las preferencias de nuestros usuarios también nos ayuda a mostrarle los avisos publicitarios más relevantes.

Asimismo, para hacer remarketing, me gustaría informarte que para la captación de suscriptores y clientes utilizo Facebook Ads y Google Adwords por lo que al generar un anuncio, se puede segmentar el público por el lugar, datos demográficos, intereses, etc por lo que los datos obtenidos por esta plataforma, estarían sujetos a esta política de privacidad desde el momento en que el usuario deja sus datos para unirse al boletín de mi comunidad.

No voy a compartir, vender, alquilar su información personal con otras partes. Puedo compartir cierta información con los proveedores de servicios de terceros autorizados necesarios para prestarle algunos servicios.

PLUGINS SOCIALES.

En nuestra página web le ofrecemos enlaces y servicios relacionados con las diferentes redes sociales ( p.ej “Me gusta” de Facebook). Si eres miembro de una red social y haces clic sobre el correspondiente enlace, el proveedor de la red social podrá enlazar sus datos de perfil con la información de su visita a dicha página web.

Por tanto, es conveniente informarle sobre las funciones y políticas sobre el tratamiento de datos personales de la respectiva red social, si accede a una de nuestras páginas web con alguno de sus perfiles en redes sociales o comparte información a través de ellos.

Puedes acceder en todo momento a las políticas de privacidad de las diferentes redes sociales, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad. Os animamos a familiarizarse con las condiciones de uso de dichas redes sociales antes de comenzar a usarlas:

 1. ACEPTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y REVOCABILIDAD

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Mireia de Yzaguirre i Maura  en la forma y para las finalidades indicadas en el aviso legal.

Como bien sabe y le hemos comunicado a lo largo de las presentes políticas de privacidad, en cualquier momento podrá revocar sus datos, pero siempre sin carácter retroactivo.

Si, a pesar de esta información, sigues teniendo alguna duda, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web o con un mail a mireia@mireiadeyzaguirre.com 

Desplaçat dalt de tot